Jong gegraasd, Oud gedaan!
campagne voor het weiden van jongvee

Overweeg jij om jongvee te gaan weiden?
Maak kans op gratis adviesgesprek met Grazy-team!
Het Grazy-team staat in de startblokken om langs te komen voor een adviesgesprek!
De dames Rientsje Berber Atsma, Sandra Stokreef, Geanne van der Paauw en Simone Verhoeven werken verdeeld over vier regio’s als jongveespecialist bij ABZ De Samenwerking in Nijkerk. De vier dames vormen het Grazy-team en maken samen met jou een weideplan voor jongvee vanuit jouw bedrijfssituatie. Dus, je maakt kans op dit gesprek als jij nog geen jongvee weidt.
Van het campagnebudget worden vijftig vouchers uitgegeven. Deze vouchers geven recht op een gesprek aan eigen keukentafel over de inpassing van het (weer) gaan weiden van kalveren en/of pinken. De voor -en nadelen worden besproken en de ingrediënten voor een concreet plan, kostprijs en bedrijfsspecifieke elementen. Kortom: een gesprek op maat.