Jong gegraasd, Oud gedaan!
campagne voor het weiden van jongvee