Jong gegraasd, Oud gedaan!
campagne voor het weiden van jongvee

Melkveebedrijf in Wiuwert

Coba en Jochum De Vries:
”Alles wat kalveren leren, hebben ze eenmaal als melkkoe altijd profijt van!”
Ze zijn de vierde generatie op  het melkveebedrijf in Wiuwert. Echtpaar Coba en Jochum de Vries runnen het bedrijf samen. Sinds een jaar of vier hebben zij twee melkrobots, wat zeer goed bevalt. Zij leveren hun melk aan het Aware/Albert Heijn concept, waar onder meer weidegang voor melk -en jongvee een voorwaarde is.
Het weiden van jongvee is echter al decennialang een vast onderdeel binnen de bedrijfsvoering. Naast een
economische motief van een lagere kostprijs  “Ze halen zelf hun voer binnen en brengen zelf de mest weg”, is de leerschool voor het jongvee zeker zo belangrijk. “Kalveren en pinken doen veel ervaringen op  in en rondom weidegang. Een investering voor de toekomst, waar zij later als koe veel gemak van hebben en wij ook.  Onze koeien kijken niet snel ergens van op. Als jongvee hebben zij van vervoer in de veewagen; omgaan met weersomstandigheden; leren grazen tot en met een wormbesmetting meegemaakt. ”  Coba en Jochum weiden hun kalveren vanaf de leeftijd van vier maanden.  Naast de boerderij is daarvoor een weitje gerealiseerd met houten omheining. Deze jongelingen krijgen dagelijks brok gevoerd naast het voor hun nieuwe grasrantsoen. Zij wennen doorgaans snel en gaan dan naar de jongveeweide verderop. “Wij hebben geen stier lopen in het land. Geven de voorkeur aan inseminatie. De pinken worden daartoe op een leeftijd van 14 maanden naar huis gehaald en na het scannen weer met de veewagen naar de weide gebracht. Als het nog de moeite loont in het seizoen, want hier op de zware klei is weidegang begin november wel afgelopen.”
- Na mestgift en eerste snee is de wei schoon en geschikt voor het jongvee.
- Elke zes weken omweiden
- Bij de controlebeurt brok voeren, dat houdt ze mak. Handig bij omweiden en toedienen behandelingen.
- Een weidecoach voor jongvee kunnen inschakelen, zou mooi zijn. Wij hebben positieve ervaring met coach melkvee destijds.
- Van proberen, kun je leren. Gewoon je jongvee gaan weiden. Over de drempel heen! De dieren hebben er heel het leven profijt van.

Download de reportage als pdf bestand


- Boeren is Voeren en Loeren. Observatie is essentieel.
- ONTWORMEN: er wordt niet standaard ontwormd. Maar bij het horen van hoest of het zien van veranderd haardek, wordt de hele koppel ontwormd. Voorkeur gaat uit naar een ‘pour-on’ middel zodat dit goed toe te dienen is terwijl ze aan het brok vreten zijn in de wei.Download reportage als pdf bestand