Jong gegraasd, Oud gedaan!
campagne voor het weiden van jongvee

Melkveebedrijf 't Schaar in Loenen

Janet en Johan Limpers:
”Succesvolle weidegang van melkvee, begint met JONGVEE weiden!”


Janet en Johan Limpers in Loenen 

Het weiden van jongvee is al jaar en dag vast onderdeel binnen het bedrijfsconcept van melkveehouders echtpaar Janet en Johan Limpers in Loenen. Samen met hun zoon vormen zij een VOF. Gemiddeld zijn er zo’n vijftig stuks aan kalveren en pinken aanwezig, als ook een eigen gefokte stier. Hij zorgt in de wei voor de nakomelingen bij de vaarzen die op een leeftijd van circa 26 maanden afkalven.  Vanaf de leeftijd van zeven maanden worden de kalveren in de wei gehouden. Het echtpaar houdt een weideseizoen aan van april tot en met december. IJkpunt is vuurwerk. Voordat het gaat knallen staat al het jongvee binnen op stal. Janet en Johan ervaren weidegang voor jongvee als zeer prettig en economisch interessant. De dieren halen zelf hun voer binnen en het is en blijft een prachtig gezicht om het jongvee in de wei te houden. Licht, beweging en een onbeperkt grasrantsoen? Daar kan opstallen niet tegenop. Een andere belangrijke reden voor het weiden van hun jongvee is dat zonder graas ervaring het een moeilijke opgave is om melkkoeien succesvol weidegang te bieden. In die zin is het weiden van de jongelingen een investering voor later.
“Koeien die als pink niet zijn geweid, krijg je niet aan de gang in de wei. Zij snappen het grazen niet, lopen onrustig heen en weer. Bovendien hebben zij geen weerstand tegen maag –en darmwormen opgebouwd. “
Nadelen jongvee weiden:
- kans op uitbreken met alle gevolgen van dien
- controle op groei is minderDownload artikel als
pdf bestand

Kostprijs
Het weiden van jongvee verlaagt de kostprijs per dier gebaseerd op duurder (en duurder wordende) mechanische voederwinning. Daar staat tegenover dat weiden meer tijd kost van de melkveehouder: het nalopen van de dieren over verschillende percelen, omweiden en afrastering nalopen. De arbeidsvreugde stijgt. “Het is een prachtig gezicht die dieren buiten in de wei. Dat is ook veel waard.”- Wennen aan buiten en begrenzing. Eerst een week tussen degelijke omheining voordat de dieren naar de wei gaan.
- De kalveren en pinken krijgen een mineralenbolus bij de start van de weidegang.
- Een schone wei voor de jongelingen betekent eerst maaien en niet achter de koeien weiden.
- Minimaal twee zelfdrinkers per koppel. Wanneer er 1 stuk gaat, is er reserve.
- circa 10 dieren/hectare
- bij de controlebeurt brok meenemen, dat houdt ze mak. Handig bij omweiden.
- De afrastering staat op een hoogte van circa 80 cm. Langs slootkanten zit extra prikkeldraad op 40 cm. hoogte  om te voorkomen dat de dieren in het water terechtkomen
- ONTWORMEN: de afgelopen tien jaar wordt er niet standaard ontwormd. Alleen wanneer er besmetting wordt vermoed door magere dieren, vindt onderzoek plaats. Is nog niet gebeurd. Een schone wei is de beste preventie.Download artikel als pdf-bestand