Jong gegraasd, Oud gedaan!
campagne voor het weiden van jongvee

Weide-weetjes

Positief is de stijgende trend van het aantal melkkoeien dat weidegang krijgt. Het aandeel koeien in de wei is gestegen tot 81%.
Daarentegen neemt het aandeel van kalveren en pinken in de wei de laatste jaren juist af (Bron: CBS).
Medio september 2023 is een online vragenonderzoek uitgezet. Het doel van dit onderzoek is om redenen te achterhalen waarom melkveehouders het jongvee wel of niet weiden. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen.

De uitkomsten van het onderzoek:

De vijf veruit meest genoemde reden om de kalveren te weiden, zijn:
- Gezonder voor de kalveren (68%)
- Wil mijn koeien optimaal weiden en daarbij past het weiden van kalveren (44%)
- Weidegang is voor mij onlosmakelijk verbonden met de melkveehouderij (43%)
- Pas ook weidegang toe voor mijn koeien (43%)
- Beter voor het welzijn van de kalveren (43%)
Belangrijkste motieven om mogelijk toch kalveren te gaan weiden zijn:
- Als weidegang niet teveel extra arbeid kost (24%)
- Aantoonbaar gezonder voor de kalveren (21%)
- Weidepremie voor kalveren (21%)
De vijf veruit meest genoemde reden om de pinken en/of vaarzen te weiden, zijn:
- Gezonder voor de pinken (58%)
- Wil mijn koeien optimaal weiden en daarbij past het weiden van kalveren (48%)
- Pas ook weidegang toe voor mijn koeien (46%)
- Beter voor het welzijn van de pinken en/of vaarzen (41%)
- Weidegang is voor mij onlosmakelijk verbonden met de melkveehouderij (35%)
Belangrijke motieven om mogelijk toch pinken te gaan weiden zijn:
- Als weidegang niet teveel extra tijd kost (20%)
- Weidepremie voor pinken en vaarzen (16%)
- Meer beschikbare weidegrond dichtbij het bedrijf (14%)
- Aantoonbaar gezonder voor de pinken en vaarzen (11%)
Lees verder in de SAMENVATTING
.
Lees het volledige rapport inclusief de antwoorden op open vragen.
Het online onderzoek is uitgevoerd van 21 september tot en met 4 oktober 2023. In hebben ongeveer 10.000 veehouders een e-mail ontvangen met een link naar de online vragenlijst. De respons is 12%.
De tabellen in de rapportage zijn uitgesplitst naar:
• 50 of minder stuks jongvee versus meer dan 50 stuks jongvee, de a-tabellen.
• 50 jaar of jonger versus ouder dan 50 jaar, de b-tabellen.
Een * in een tabel geeft een significant verschil aan.
Bijlage 1 is een erg belangrijke bijlage. Hierin lichten de veehouders in hun eigen woorden toe waarom men het jongvee wel of niet weidt. Veel antwoorden zijn vaak bedrijfsspecifiek.

 

  • IMG_1545 Marije
  • IMG_1596 Arjen
  • kalfje in wei 01
  • IMG_1559 Arjen
  • IMG_1319
  • IMG_1605 Arjen
  • IMG_1458 marije
  • IMG_1591 Arjen