Jong gegraasd, Oud gedaan!
campagne voor het weiden van jongvee

Melkveebedrijf in De Meern

Marije Klever:
”Ik ben niet van het koeien-pamperen. Groeien van gras en melken van gras!”Marije Klever nam het melkveebedrijf over van haar ouders.  Naast de hoofdtak melkvee is er een boerderijwinkel, een maisdoolhof en een bezoekersruimte boven de stal. Een multifunctioneel bedrijf. Het uitgangspunt binnen de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf is een grasrantsoen. Het extensieve karakter met een royale huiskavel en de klei op veengrond lenen zich daar uitstekend voor. Een robuuste koe gedijt goed in dit systeem, vandaar de mix op het bedrijf van verschillende rassen met ook nog een vleugje Mrij. Al bij de jonge kalveren staat gras op het hoofdmenu, want:  ‘Groeien van gras is later melkgeven van gras.’ Vanaf een leeftijd van 4 maanden gaan de jongelingen naar de weide. Deze jongste kalveren lopen dan in een weide vlak bij de boerderij om hen eventueel bij te kunnen voeren en extra toezicht te houden.
Marije: ’Alle kalveren worden op een leeftijd van vier weken gevaccineerd tegen longworm en dit wordt na zes weken herhaald. Dit ter voorbereiding van het weiden.
Het weiden van jongvee bevalt heel goed en eigenlijk wil Marije niet anders. ‘Het grootste voordeel is dat de dieren later tegen een stootje kunnen. Ze hebben alle weersomstandigheden gehad; grazen hun eigen rantsoen bij elkaar en hebben een sterker immuunsysteem. Je hebt wel minder grip op bijvoorbeeld de groei van dieren. Soms loopt groei wat terug. Dit houd ik goed in de gaten. Zolang ze fit en gezond zijn en goed kleur hebben op de vacht, ontwikkelen ze door.’‘Kalverenkamp’

Marije stelt geluk te hebben dat op haar jongveeweide een schuur staat. De dieren kunnen 24/7 zelf kiezen om te schuilen voor warmte of regen. Het jongvee wordt met een veewagen naar de wei gebracht. Een uur laat zij de dieren in de veewagen om te wennen aan andere omstandigheden en licht. Een groepje scholieren helpt bij uitladen. Zij verspreiden zich langs de sloten om de dieren daar weg te houden als ze voor het eerst los komen. ‘Gaat altijd goed, is wel spannend.’


Nadelen jongvee weiden:
- kans op uitbreken met alle gevolgen van dien
- controle op groei is minder

Download reportage als pdf bestand- Een schone wei voor de
jongelingen betekent na de eerste snee  gaan weiden.
- Sloten lenen zich als drinkplaats.
- circa 10 dieren/hectare
- arbeid technisch is weiden goed te doen. De dieren zorgen zelf voor hun rantsoen en mestplaatsing. De controle vraagt tijd, maar is ook vorm van ontspanning
- Tegen maagdarmwormen wordt niet standaard behandeld, alleen bij vermoeden. Mestonderzoek  kan uitsluitsel geven en zo nodig wordt de koppel ontwormd.
- Mineralenbolus is niet noodzakelijk bij voldoende goede grasmat en het bijvoeren van brok waar mineralen inzitten.
- Wanneer je voor het eerst jongvee gaat weiden, begin dan met kalveren vanaf negen maanden, die zijn minder kwetsbaar en gevoelig.
- Neem in het jaarlijks Diergezondheidsplan weiden van jongvee mee. Bespreek weiden op tijd met je dierenarts. 


 
Download reportage als pdf bestand


Zou jongveeweiden beloond moeten worden?  Marije: ’Ja,
ik vind van wel. Los van de voordelen op bedrijfsniveau is het een soort dienst. Er ontstaat een natuurlijke biodiversiteit in het land met pollen, insecten en organische mest. Elke dag dat jongvee buiten loopt, is  een bijdrage aan ammoniakreductie.  De omrekenfactor van die N-emissiereductie zou een bedrijf moeten kunnen inrekenen.’